FUNCIÓ PREVENTIVA PSICOPEDAGÒGICA

Intervenció a l'aula de psicomotricitat

Funció preventiva Psicopedagògica

  1. Normes a la sala: Segurització. Espai/temps/límits.
  2. Expressivitat psico-neuro-motriu.
  3. Expressivitat emocional representativa, cognitiva i lingüística.
  4. Socialització, escolta, memòries. Estructuracions espai-temporals.
  5. Comunicació i socialització
  6. A la classe: Possibilitat de continuïtat de l’activitat feta, amb dibuixos, reflexions i activitats proposades a la sala.
  7. Observació de l’expressivitat del nen a totes les àrees.