Prevenció de conflictes

A mida que el nen va creixent, la manera d’acoblament a les seves necessitats consisteix en fer treballs preventius dins de les institucions escolares: entre els 7 i els 12 anys.

Planificant formes d’intervenció amb el professorat, qui queda compromès també amb els alumnes portant a terme programes de competències lúdiques, evitant que s’engravin situacions de rebuig o d’exclusió dels alumnes d’aquetes edats.

  • Integració i responsabilització social, límits.
  • A través de les pròpies experiències grupals amb la filosofia de la Psicomotricitat Relacional.
  • Identificació de trastorns de conducta i desafiants.
  • Coordinacions grupals amb el grup de professors.