Orientación institucional

Assessorament i acompanyament al professorat

  • Grups/ classe de nens en edat preescolar 3, 4, y 5 anys.
  • Grups/classe de nens de 1er y 2n. Curs de primària.
  • Integració al grup/classe nens amb dificultats.
  • Intervenció psicomotriu conjuntament amb el professorat.
  • Detecció i identificació dels dèficits, dinàmiques problemàtiques: inhibicions, agressivitat, rebuig entre iguals...
  • Trastorns i/o dificultats d’adaptació, observant i afavorint la manera de canalitzar les relacions més conflictives i fent propostes constructives.
  • Hiperactivitat, dèficit d’atenció i TDAH.
  • Integració i acolliment als nens adoptats.
  • Treball de sensibilització emocional.