Orientación institucional

Assessorament i acompanyament al professorat

 • Grups/ classe de nens en edat preescolar 3, 4, y 5 anys.
 • Grups/classe de nens de 1er y 2n. Curs de primària.
 • Integració al grup/classe nens amb dificultats.
 • Intervenció psicomotriu conjuntament amb el professorat.
 • Detecció i identificació dels dèficits, dinàmiques problemàtiques: inhibicions, agressivitat, rebuig entre iguals...
 • Trastorns i/o dificultats d’adaptació, observant i afavorint la manera de canalitzar les relacions més conflictives i fent propostes constructives.
 • Hiperactivitat, dèficit d’atenció i TDAH.
 • Integració i acolliment als nens adoptats.
 • Treball de sensibilització emocional.

Prevenció de conflictes

A mida que el nen va creixent, la manera d’acoblament a les seves necessitats consisteix en fer treballs preventius dins de les institucions escolares: entre els 7 i els 12 anys.

Planificant formes d’intervenció amb el professorat, qui queda compromès també amb els alumnes portant a terme programes de competències lúdiques, evitant que s’engravin situacions de rebuig o d’exclusió dels alumnes d’aquetes edats.

 • Integració i responsabilització social, límits.
 • A través de les pròpies experiències grupals amb la filosofia de la Psicomotricitat Relacional.
 • Identificació de trastorns de conducta i desafiants.
 • Coordinacions grupals amb el grup de professors.

 

Resolució de conflictes

 • Implicació per part de la Institució sobre el model que es porti a terme.
 • Prevenció davant les dificultats del temperament:
  • Trastorns de conducta
  • Trastorn negativista desafiant

Entre els 12 i els 16 anys la resolució de conflictes es fa cada vegada més patent davant les dificultats sobre el bulling patit a les escoles.

Disposem de projectes pensats per a aquestes dinàmica educatives.