L’ Adolescència

Durant l’edat de l’adolescència, el cos pateix una profunda metamorfosis: en poc temps de nen/a passa a home/dona. En poc tems les hormones es posen a treballar proporcionant tot lo necessari a la persona com per a que pugui desenvolupar la seva paternitat/maternitat (però encara sense responsabilitat).

L’estabilitat emocional no va tan ràpida. El nen només veu que ha crescut i tot i que la seva capacitat mental també avança amb tanta rapidesa com les hormones, els seus principis ètics i socials es recolzen en el procés de creixement i desenvolupament de la “individualitat, de ésser capaç” de començar a prescindir del recolzament i orientació familiar per a situar-se a la profunda cimentació de les amistats, les normes y principis de les quals integren y accepten com a pròpies.

Travessa diferents crisis:

  • Crisis d’identitat: No es reconeix dins el seu nou cos ni amb els seus nous sentiments.
  • Crisis davant els nous pares que va descobrint quan veu que els seus mons discrepen profundament.
  • Crisis davant el descobriment dels problemes de la societat que ens envolta i les necessitats de salvar-la.
  • Crisis davant la responsabilitat d’elecció del seu projecto de vida futura, ja sigui pels estudis o per la feina.
  • Crisis davant la necessitat de compatibilitzar amb els seus amics la seva responsabilitat d’administració de diners i llibertat. 

Dolor emocional:

  • Crisis si no troba als amics que necessita i què el poden entendre.
  • Important crisis al descobrir-se capaç d’a cossar o fer bullin a companys/es, per la pròpia necessitat de reconeixement.

Indefensió i repercussions