1er. Any

Durant els primers dies i mesos, el bebè i la mare i el bebè i el pare o bé el bebè i els progenitors, estableixen un circuït de relacions bàsiques pel desenvolupament que ha quedat pendent desprès de l’embaràs.

Qualsevol animalet pot desplaçar-ce i en un plac breu de temps, por seguir la seva mare aprenen a menjar pel seu compte. L’ésser humà, necessita una caliu molt especial, un embolcallament que li permeti anar madurant a poc a poc el seu aparell digestiu, els seus sentits, les seves habilitats manuals i per tant anar a poc a poc madurant les seves capacitats cerebrals i recursos sensorials.

Dolor emocional

Quan el vincle necessari per a aquest embolcallament no és satisfactori pels progenitors, i es veu clarament que tampoc ho és pel nen, l’atenció psicològica es fa absolutament indispensable. És l’edat de màxima fragilitat i vulnerabilitat pel procés evolutiu del nen.

Tractament

És possible restablir el vincle de seguida, una vegada que es localitza la raó per la qual aquest vincle no s’ha arribat a produir o bé s’ha trencat. 

Relació vinculant dels primers dies i mesos

Trencament del vincle. Pulsió agressiva