4 a 7 anys

L’aprenentatge ha començat. Ja a l’escola s’ha adaptat i ha après a comunicar-se, jugar, escoltar i especialment a aprendre els mecanismes escolars.

Cal atenció, habilitats manuals, memòria, i que els seus processos de desenvolupament inicials, s’hagin pogut instal·lar de manera serena al servei de les seves necessitats.

Tractament:

És el moment d’observar la seva adaptació a l’escola, no només des del punt de vista emocional, sinó també des del cognitiu i el instrumental: les seves habilitats manuals, auditives, visuals i motrius, ja siguin fines com a grosses, les ha de poder utilitzar amb llibertat i competència.

La presència d’un germanet a casa. Frustració

Altres elements de desestabilització d’un nen. Pèrdues. Dols