Tractament per a nens

 

4 a 7 anys

L’aprenentatge ha començat. Ja a l’escola s’ha adaptat i ha après a comunicar-se, jugar, escoltar i especialment a aprendre els mecanismes escolars.

Cal atenció, habilitats manuals, memòria, i que els seus processos de desenvolupament inicials, s’hagin pogut instal·lar de manera serena al servei de les seves necessitats.

Tractament:

És el moment d’observar la seva adaptació a l’escola, no només des del punt de vista emocional, sinó també des del cognitiu i el instrumental: les seves habilitats manuals, auditives, visuals i motrius, ja siguin fines com a grosses, les ha de poder utilitzar amb llibertat i competència.

La presència d’un germanet a casa. Frustració

Altres elements de desestabilització d’un nen. Pèrdues. Dols

 

1er. Any

Durant els primers dies i mesos, el bebè i la mare i el bebè i el pare o bé el bebè i els progenitors, estableixen un circuït de relacions bàsiques pel desenvolupament que ha quedat pendent desprès de l’embaràs.

Qualsevol animalet pot desplaçar-ce i en un plac breu de temps, por seguir la seva mare aprenen a menjar pel seu compte. L’ésser humà, necessita una caliu molt especial, un embolcallament que li permeti anar madurant a poc a poc el seu aparell digestiu, els seus sentits, les seves habilitats manuals i per tant anar a poc a poc madurant les seves capacitats cerebrals i recursos sensorials.

Dolor emocional

Quan el vincle necessari per a aquest embolcallament no és satisfactori pels progenitors, i es veu clarament que tampoc ho és pel nen, l’atenció psicològica es fa absolutament indispensable. És l’edat de màxima fragilitat i vulnerabilitat pel procés evolutiu del nen.

Tractament

És possible restablir el vincle de seguida, una vegada que es localitza la raó per la qual aquest vincle no s’ha arribat a produir o bé s’ha trencat. 

Relació vinculant dels primers dies i mesos

Trencament del vincle. Pulsió agressiva

2n-3er anys:

El nen ha crescut i ja comença a desplaçar-se sol. El descobriment dels “tresors” dels adults que fins ara no podia tocar, ja pot arribar a descobrir-los.

Els límits:

Els límits han de poder anar-se integrant a poc a poc, amb molta  serenor i de manera constructiva.

Les habilitats perceptives i sensorials i llenguatge:

Les habilitats perceptives i sensorials i el llenguatge, es van desenvolupant de manera harmònica, al igual que la comunicació i el seu desplaçament físic, mentre madura el seu sistema nerviós. Tot el/ella, forma part d’un nou ser, una nova personeta que s’està formant per a què el dia de demà pugui desenvolupar la seva autonomia i els seus recursos.

Tractament:

Qualsevol irregularitat o sospita de patiment en alguna àrea de desenvolupament del nen,  ha de posar en marxa les alarmes d’observació i consulta. Aquesta edat és la més eficaç de cara a prevenir qualsevol petit trastorn que aparegui. En poc temps pot ser atès i reconduït per tal d'evitar-li   patologies  posteriors.

Carta d’uns nens i nenes als seus pares

Límits en el nen