Dolor emocional

degut a pèrdues d’habilitat físiques:

  • Els dèficits sensorials, ja sigui auditiu, visual, motriu..., propis de l’edat, podes estar acompanyats de sentiments de pèrdua i depressius mentre no es troba la nova manera de poder viure amb ells.
  • Les malalties físiques comporten necessitat d’adaptació i dolor emocional