Trastorns d’ansietat

Poden aparèixer trastorns per ansietat especialment davant de:

  • Pèrdues afectives significatives: de familiars o d’amics.
  • Adaptació a noves situacions de separació.
  • Antics models relacionals integrats en la personalitat.