Desestabilització emocional

Les pèrdues poden desestabilitzar la nostra pau interior. El nostre estat d’ànim pot quedar alterat per:

  • Situacions d’adaptació degudes a canvis: de domicili, laborals, de ciutat, de país.
  • L’esforç de reconeixement dels nous espais, l’absència d’amics i familiars.
  • L’estrès que podent ocasionar les noves circumstàncies...

Ens pot fer patir, sense adonar-nos de l’esforç que s’ha de fer per la nova adaptació.