La Lateralitat creuada

El nostre cervell, te dos parts ben definides, la dreta i l’Ezquerra. Tot i que el nostre cervell disposa d’una organització binària del nostre sistema nerviós que connecta a través del cos callós ambdós hemisferis, la part dreta del cervell dirigeix les funcions de la part esquerra del cos, i la part esquerra del cervell, dirigeix la part dreta del cos. Es a dir que la dominància en lateralitat està totalment lligada a la dominància hemisfèrica cerebral. Ara sabem que hi ha múltiples variacions dintre de la lateralitat: destres, esquerrans, ambidextres, persones amb lateralitat creuada, destres contrariats, esquerrans contrariats...

Veure article complet